Voor een goede omzet is een strakke en strategische teeltplanning van groot belang. Wij kunnen u hierin adviseren en helpen. Voor het maken van de planning maken we gebruik van FlexPlan. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor de planning van diverse bloemisterijgewassen zoals chrysant, lisianthus, aster, celosia en lelie. In FlexPlan kan naast de teeltplanning ook een kostprijsbegroting, groeimodel, opbrengstoverzichten, teeltkaarten en liquiditeitsbegroting gemaakt worden.

U kunt FlexPlan ook zelf aanschaffen, er zijn géén abonnementskosten verschuldigd. Aan een jaarlijks update zijn wel kosten verbonden.
Meer informatie over FlexPlan: www.flexplansoftware.nl

FlexPlan is een flexibel en zeer betaalbaar planningsprogramma voor bloemisterijbedrijven. In FlexPlan kunt u naast de teeltplanning ook een kostprijsbegroting per tak, een liquiditeitsbegroting maken en een groeimodel.

Met het groeimodel kan het resultaat van de teelt vooraf berekend worden. Tijdens de planning wordt dan al bijgestuurd naar het gewenste takgewicht en de geplande oogstdatum.
FlexPlan is oorspronkelijk ontwikkeld voor de chrysantenteelt, maar is ook uitstekend geschikt voor het plannen van andere teelten zoals celosia, aster, lelie en lisianthus.
De teeltplanning is de basis en alle andere opties in het programma zijn daarmee gekoppeld. Een wijziging in de planning wordt daardoor eenvoudig ook doorberekend in de alle andere onderdelen van het programma. Opbrengstgegevens haalt u uit het EAB-programma.
FlexPlan bespaart u tijd en administratiekosten.

FlexPlan is ontwikkeld door Dirk Jan Binnendijk Tuinbouwadviezen en Olsthoorn Automatisering.


foto gemaakt door H. Neefjes van Vakblad voor de Bloemisterij

Bent u op zoek naar een programma dat naast zowel uw teeltplanning ook een kostprijsbegroting per tak, een liquiditeitsbegroting en groeimodel kan maken? Dan is FlexPlan de juiste keuze.

FlexPlan is oorspronkelijk ontwikkeld voor de chrysantenteelt, maar is ook uitstekend geschikt voor het plannen van andere teelten zoals lisianthus, aster, celosia en lelie. De teeltplanning is de basis en alle andere opties in het programma zijn daarmee gekoppeld. Een wijziging in de planning wordt daardoor eenvoudig ook doorberekend in de alle andere onderdelen van het programma. Opbrengstgegevens haalt u uit het EAB-programma. FlexPlan bespaart u tijd en administratiekosten. Meer informatie vindt u op de website van Flexplan Software.