Milieurapportage Besluit glastuinbouw
(sinds 1 januari 2013 het Activiteitenbesluit)

Volgens het Besluit Glastuinbouw moeten glastuinbouwbedrijven elk jaar voor 1 mei een milieurapportage indienen. Substraattelers rapporteren lozings- en emissiegegevens voor stikstof en fosfor. Grondtelers rapporteren ook het verbruik van stikstof en fosfor. De rapportage laat verder zien welke gewassen zijn geteeld, de teeltperiode en het teeltoppervlak.

Tuinders kunnen sinds 1 januari 2013 voor hun eigen bedrijf een rapportage invoeren op de website. De milieurapportage kan ook via een geaccepteerde deskundige worden ingediend.

Wij zijn een geaccepteerde deskundige en kunnen de milieurapportage voor u verzorgen.

Op het gebied van economische adviezen kunt u voor verschillende zaken bij ons terecht:

Investeringsplan

Wanneer u voor een belangrijke beslissing staat voor uw bedrijf (uitbreiding, verplaatsing, bedrijfsovername, nieuwbouw, aanleg belichting, etc.) is van groot belang dat u een goed onderbouwd economisch plan maakt.
Dirk Jan Binnendijk Tuinbouwadviezen heeft ruime ervaring met het maken van dit soort begrotingen. Dat kan variëren van een beknopt investeringsoverzicht tot een uitgebreid economisch plan met alternatieven, taxatie en risicoanalyse.

Schadetaxaties

In geval van schade (storm, overstroming, fouten bij de bouw of aanleg van technische installaties) is gewasschade vaak een punt van discussie. Wij hebben ruime ervaring met het begroten van gewasschade én gevolgschade. Meestal doen we dit in opdracht van de teler, een enkele keer ook voor de verzekeraar.

Kostprijsbegroting per tak per periode

Steeds vaker worden er grote aantallen takken op voorhand verkocht. Om goed te kunnen onderhandelen over de prijs is erg belangrijk dat de kostprijs van een tak bekend is. Deze varieert per periode. Wij maken voor u een begroting van de kostprijs per tak per periode, hierbij worden ook de vaste kosten en arbeid volledig meegenomen.
Ook in FlexPlan zit een module waarmee de kostprijs per tak berekend kan worden, op basis van de planning.

Het boek ‘Jaarrondchrysanten’ van Ir. J.J. Spaargaren is in samenwerking met Dirk Jan Binnendijk Tuinbouwadviezen tot stand gekomen. Het is het enige standaardwerk op het gebied van chrysanten. Gericht op de praktische kweker, maar ook voor diegenen die meer achtergrondinformatie over de teelt van jaarrondchrysanten zoeken. Ook zeer geschikt voor studenten, met zeer veel verwijzingen naar andere literatuur. 250 blz. A4.

Het boek kost € 80,00 (excl. BTW en administratie- en verzendkosten)

U kunt het boek bestellen via contact.

 

Recentelijk is een boek van Jaap Spaargaren verschenen over de geschiedenis van chrysant en over de afzet en productie van chrysant over de gehele wereld. Het boek is geschreven in het Engels en is een interessant naslagwerk voor de echte chrysantenliefhebber. Het boek kost € 60,00 en is te bestellen via irjacjsp@kpnmail.nl.