Niveau: MBO/HBO

Tijdens deze cursus komen alle onderwerpen aan bod die van belang zijn voor een geslaagde Lisianthusteelt. Centraal staan de groeifactoren: temperatuur, licht, water en CO2. Naast belangrijke achtergrondinformatie wordt uitgebreid ingegaan op de optimale klimaatsinstellingen, de methode van belichten, de watergift en de CO2-dosering. Daarnaast komen planning, bedrijfsopzet en gewasbescherming aan de orde.

Cursusdata: najaar 2020
Docenten: A. Bosma en D.J. Binnendijk

Niveau: MBO/HBO

Vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bodem en bemesting is de cursus in een nieuw jasje gestoken. Nieuwe onderwerpen in de cursus zijn: gebruik van polyfosfaten, bodem- en voedselweb, alternatieve bemestingsanalyses zoals Spurwaymethode, adviesbasis sporenelementen. Daarnaast komen de vaste onderdelen aan de orde zoals:

  • Monster lezen, EC, pH, hoofd- en sporenelementen
  • Gebreks- en overmaatsverschijnselen
  • A en B-bak advies zelf aanpassen
  • Grondbewerking, grondsoorten, organische stof
  • Bodemleven, structuurverbetering, C/N-quotiënt
  • Opname van voedingsstoffen via de wortel, osmose, turgor

Cursusdata: najaar 2020
Docenten: A.Bosma en D.J. Binnendijk

Niveau: MBO/HBO

Tijdens deze cursus komen alle onderwerpen aan bod die van belang zijn voor een geslaagde chrysantenteelt. Centraal staat de groei van de plant. Er wordt uitgebreid ingegaan op de optimale klimaatsinstellingen, de methode van belichten, de watergift en de CO2-dosering. Energiebeheer en gewasbescherming worden besproken. Daarnaast komen planning, bedrijfsopzet en gewasbescherming aan de orde.

Cursusdata: najaar 2020
Docenten: A. Bosma en D.J. Binnendijk

Niveau: MBO/HBO

Doel van de cursus is het vergroten van de kennis over plantenfysiologie en klimaatregeling en het toepassen hiervan bij het instellen van de computer. In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan: vocht in de kas, verdamping, dampdruk, licht, temperatuur en achtergronden van de CO2-adviezen met de laatste kennis uit Het Nieuwe Telen. Uiteraard veel aandacht voor de nieuwere manieren om het klimaat te beïnvloeden, zoals vernevelen en bevochtingen, ontvochtigen met behulp van verticale ventilatoren en regelen m.b.t. de planttemperatuur.

Cursusdata: woensdag 16, 23 en 30 september & 7 oktober 2020 van 16.00 tot 21.00 uur.
Docenten: A. Bosma en D.J. Binnendijk