Vervuiling door kalkneerslag voorkomen

Chrysant
Jun
di 30

Door hoge bicarbonaatgehaltes in drain of bronwater kan na een beregening het blad van het gewas sterk vervuilen door kalkneerslag. Met de zuurregeling lukt het soms onvoldoende om een groot deel van de bicarbonaat te neutraliseren. Dit heeft te maken met de wijze waarop wordt aangezuurd. De meeste bedrijven werken met een aparte A en B bak, of met een systeem waarbij tegelijk de mestoplossing uit A en B bak wordt gezogen.
In beide gevallen wordt het zuur met een pH-regeling geïnjecteerd in de aanvoerleiding. In de aanvoerleiding krijgt het zuur onvoldoende gelegenheid om te reageren met het bicarbonaat.
Het aanwezige bicarbonaat kan voor verstopping zorgen van sprinklers van de regenleiding en leiden tot kalkneerslag op het blad.
Daarnaast veroorzaakt te veel bicarbonaat in het gietwater voor een stijging van de pHKCl in de grond.

Open voormengbak:

Ter voorkoming van teveel bicarbonaat en het onvoldoende werken van de zuurregeling hebben veel bedrijven met substraatteelt een open voormengbak. Hierin komen de A en B bak-oplossing samen met het water uit bassin, sloot of drain. Aanzuren gebeurt in de voormengbak, waardoor het zuur voldoende tijd heeft om te reageren met het aanwezige bicarbonaat. De CO2 die tijdens de chemische reactie ontstaat kan gemakkelijk vrijkomen. Normaal heeft het zuur vijf seconden nodig om te reageren met het aanwezige bicarbonaat. Doel van het aanzuren is niet om alle bicarbonaat weg te zuren. Voor de plantenvoeding mag 2 mmol/l HCO3- overblijven.
Een bestaand A en B bak-systeem is niet zomaar om te bouwen naar een systeem met een voormengbak. Hoe is met de huidige mestbakken een neerslag te voorkomen. Ten eerste kan gekozen worden voor minder hergebruik van drainwater. Hierdoor hoeft er minder bicarbonaat te worden weggezuurd.
Een andere optie is de zuurregeling in te stellen met een lagere streef pHKCl van het aanvoerwater bijvoorbeeld pHKCl 5,2 in plaats van pHKCl van 5,5 – 5,7. Op deze manier wordt er meer zuur meegezogen. Meet wel regelmatig de pHKCl van het gietwater in de kas.
Bij onacceptabel veel residu op het blad kan het blad schoon worden gemaakt door citroenzuur te spuiten. Spuitconcentratie: 1 kg citroenzuur/100 liter water. Het is raadzaam eerst een proefbespuiting uit te voeren.

Naar het overzicht met alle teelttips