Witte vlieg bestrijden met zakpijpen

Lisianthus
Jun
di 29

Witte vlieg, met name de tabakswittevlieg is op veel lisianthusbedrijven een hardnekkige plaag.
Ondanks wekelijkse bespuiting neemt de populatie snel toe na een warme periode. Het probleem is dat de meest gebruikte middelen contactmiddelen zijn. De witte vlieg bevindt zich onder het blad en is met een normale gewasbespuiting lastig te raken. Goede ervaringen zijn er met het gebruik van zakpijpen aan de spuitboom. Hiermee kan dieper in het gewas onderdoor worden gespoten.
Wat betreft contactmiddelen zijn er goede ervaringen met het middel Oroganic in combinatie met Hi-Wett of Silwet Gold. Deze cocktail liefst niet gebruiken in bloeiende gewassen in verband met kans op bloemschade. 
Systemische middelen zijn: Actara, Gazelle en Sivanto Prime. Wissel middelen zoveel mogelijk af. Naast gewasbespuitingen met spuitstokken kan ook een ruimtebehandeling met Decis of Carex als afwisseling worden toegepast.

Lisianthus elke dag gieten.

Lisianthus vraagt vanaf het planten dagelijks om een gietbeurt van 5-6 l/m2. In perioden met veel instraling en lage RV wordt daarnaast midden op de dag een extra gietbeurt van 2-3 l/m2 gegeven.
Door de dagelijkse gietbeurten blijft de beworteling van lisianthus vrij oppervlakkig (tot 15-20 cm diep). Dit heeft als voordeel dat de wortels niet snel in aanraking komen met grond waarin mogelijk Fusariumsporen op Myrotheciumsporen aanwezig zijn. 
Bij rassen die gevoelig zijn voor breekstelen kan het nodig zijn wat voorzichter te gieten in de gevoelige fase. Laat de grond niet te droog worden, dit stimuleert diepere beworteling met eerder kans op schimmelziekten. 
Door de dagelijkse gietstrategie is het nodig door te gaan met gieten tot vlak voor de oogst. Anders gaan de gewassen op zonnige dagen tegen de oogst zelfs slap.

 

Naar het overzicht met alle teelttips