Drainage controleren

Lisianthus
Mar
di 29

In de teelt van lisianthus wordt veel gegoten. Op de meeste bedrijven wel 5-6 mm/dag. Dat stelt hoge eisen aan de ontwatering van de grond. De drainage moet goed werken anders ontstaan er al snel natte plekken met uitval door aantasting van Fusarium of Myrothecium of andere schimmels. 
Normaal ligt de drain op 80 cm diep. De stoomdrainage ligt meestal 20 cm hoger. Bij een goed functionerende drainage komt het grondwaterpeil niet veel hoger dan 75 cm onder maaiveld. 
Het grondwaterniveau bolt van nature iets op tussen de drains. Bij het ingraven van de drainage worden de drainslangen afgedekt met een laag styroporkorrels. Dit ter verbetering van de waterafvoer en ter voorkoming van dichtslibben van de drainslangen met ijzeroxide. 
Op zwaardere gronden is de drain soms niet afgedekt met styroporkorrels. Na enkele jaren zitten de drainslagen dicht door afzetting van ijzeroxides en doordat de slang te veel is ingesloten in de grijze kleilaag.

Te hoog grondwaterniveau:

In een teelt zoals lisianthus is het raadzaam jaarlijks de drains door te spuiten. Bij een niet goed functionerende drainage komt het grondwater boven de drains te staan en gaat uiteindelijk de stoomdrainage als drain fungeren. Bij stoomdrainage is het niet gebruikelijk om deze af te dekken met styroporkorrels om te voorkomen dat de stoom bij afzuigen te snel naar de drain wordt gezogen. Het gevolg hiervan is dat als de stoomdrain als drain werkt hier op termijn ook dichtslibbing van de drain dreigt met ijzeroxide. In feite herhaalt hier zich het proces wat kan plaatsvinden bij de laagst gelegen drain. Gevolg van deze situatie is een te hoog grondwaterniveau, natte plekken en een niet goed werkende stoomdrainage. Graaf regelmatig een profielkuil om te zien hoe de situatie is in uw eigen grond. 
Door het jaarlijks inbrengen van organisch materiaal komen beide drains steeds dieper te liggen. Uiteindelijk kan dit leiden tot de keuze voor het aanleggen van een nieuwe stoomdrainage 10 cm boven de bestaande. 
Met stomen wordt veel water ingebracht. Dit moet via de onderste drain worden afgevoerd. Per m3 gas komt er 10 liter water per m2 in de grond terecht.

Naar het overzicht met alle teelttips