Attent zijn op Echinothrips

Apr
zo 28

Als gekozen is voor geïntegreerde bestrijding van trips, spint en mineervlieg is wekelijks scouten van het gewas noodzakelijk. Eén van de insecten die onverwacht schade kan veroorzaken is de Echinothrips. De larven en volwassen tripsen zijn niet snel te vinden op de vangplaten. Echinothrips bevindt zich vooral onderin het gewas aan de onderkant van het blad. 
Bij grote aantallen veroorzaken ze ernstige zuigschade met bladvergeling en afsterving van blad tot gevolg. 
In combinatie met roofmijten en spintmijten is een bespuiting met NeemAzal of Nocturn een optie. Bij een ernstige aantasting moet afscheid worden genomen van de biologie en is Echinothrips het beste te bestrijden met een ruimtebehandeling met Decis, Vertimec of Conserve. 
Voor het scouten op Echinothrips kan het beste groene vangkaarten of stroken worden gebruikt.

Chrysopa-E inzetbaar tegen luis en Echinothrips.

Chrysopa-E is een biologisch product ontwikkeld, dat inzetbaar is tegen bladluis, wolluis en Echinothrips. 
Chrysopa-E bevat eitjes van de gaasvlieg Chrysoperia carnea. De eitjes worden over het gewas verstrooid met dezelfde apparatuur die wordt gebruikt voor het verstrooien van tripsroofmijten en voedermijten. 
Na twee-vier dagen komen de gaasvlieglarven uit de eitjes en eten bladluizen, wolluis en Echinothrips op. De larven zijn vooral ’s nachts actief. Aantal uit te zetten eitjes is afhankelijk van de aanwezige aantasting. Preventief zijn er minder nodig dan curatief, Het advies is om 10-100 per m2 per week te verstrooien. 
De eitjes worden geleverd in kokers met 100.000 eitjes per koker.

Naar het overzicht met alle teelttips