Korter verduisteren na krijten

Chrysant
Apr
di 27

Diegenen die hebben gekrijt hebben meestal gekozen voor met 12-14 emmers Redufuse IR per hectare. Vooral bedrijven met kleurtjes en pluischrysanten krijten om bloemverbranding te voorkomen. Ondanks dat het lichtverlies van IR- krijten meevalt, is het aan te raden om de verduisteringstijd met 15-30 minuten te verkorten na het krijten.
Na het krijten is het beter om het lichttraject van de minimumbuis overdag iets aan te passen zodat de minimumbuis er minder snel uit loopt. Dit geldt voor zowel onder- als bovenbuis.
Stel ook het minimumlucht luw en minimumlucht aan de windzijde zo in dat bij bewolkt en kouder weer het minimumlucht niet te snel dicht gaat.
Het voordeel van diffuuskrijt is dat op dagen met veel instraling het verduisteringsscherm op kleurende vakken tot 50-60% kan worden gesloten zonder het ontstaan van scherpe schaduw-banen.

Airmix traploos regelen.

Op verschillende bedrijven is inmiddels ervaring opgedaan met de horizontale Airmix-ventilatoren. Met deze ventilatoren kan koude en droge lucht van boven het scherm worden aangezogen. De luchtvochtigheid en temperatuurlijn blijven onder het gesloten doek veel gelijkmatiger. De lagere luchtvochtigheid zorgt wel voor generatievere gewassen. Op enkele bedrijven werd de reactietijd wel twee-vier dagen sneller dan bij collega’s zonder Air-mixventilatoren. Soms ging dit ten koste van een gewichtssortering.
De meeste bedrijven kiezen voor een capaciteit van 10 m3/uur, traploos gestuurde ventila-toren. In de winter is 5 m3/uur ruim genoeg. Met de overcapaciteit van 10 m3/uur kan in de zomermaanden bij heet weer de temperatuur onder een gesloten doek met 1-2oC worden verlaagd. Met de traploze regeling kan worden voorkomen dat bij lagere nachttemperaturen in het vroege voorjaar teveel koude lucht wordt aangezogen om te ontvochtigen. Als de vochtigheid in de kas niet te hoog is (bijvoorbeeld bij koude nachten) is de verdamping van de plant te verhogen door de Airmix alleen als horizontale ventilator te gebruiken, zonder aanzuiging van drogere koude lucht.

Naar het overzicht met alle teelttips