Niveau absoluut vocht zegt niets over de verdamping

Lisianthus
Apr
di 26

In de grafieken op de computer staat bij steeds meer bedrijven een lijn met het absoluut vocht (AV). Deze geeft aan hoeveel gram vocht er per m3 lucht aanwezig is. Vaak heeft men dan ook een streefwaarde in gedachte: een AV van 12 – 15 gram zou goed zijn. Maar feitelijk zegt dit niets.
Het AV laat zien hoe het met de vochtbalans van de kas is gesteld. Bij een constant AV is de vochtafvoer gelijk aan de verdamping van het gewas. Maar het zegt niets over de verdamping zelf, en dus ook niet of er voldoende verdamping is. 
Het absoluut vocht kan constant zijn bij een lage verdamping én een kleine vochtafvoer (via condensatie of via de ramen). Maar hetzelfde niveau van absoluut vocht kan ook gemeten worden bij een hoge verdamping in combinatie met een hoge vochtafvoer. Voor de plant maakt dit echter een enorm verschil. Een te lage verdamping leidt o.a. tot onvoldoende opname van voedingselementen. Meer verdamping dan strikt nodig is kost extra (verdampings-) energie. Te hoge verdamping kan leiden tot uitdroging van het gewas, met een schrale groei tot gevolg. 
Het AV is ook direct gekoppeld aan het dauwpunt van de kaslucht. Hoe hoger het AV hoe hoger het dauwpunt van de kaslucht en dus hoe hoger de kans dat er gewassen natslaan. De temperatuur is hierbij totaal onbelangrijk. Lisianthus wordt vrij warm geteeld, het risico op natslaan is minder dan bij koudere teelten. Maar in de eerste teeltweken in de donkerperiode is het risico het grootst. 
In de komende maanden zal de instraling nog flink toenemen, en deze kan ook zeer grillig zijn. Toenemende instraling zal tot gevolg hebben dat de kastemperatuur stijgt, maar de verdamping van het gewas zal ook toenemen. Immers: de drijvende kracht voor verdamping is de energietoevoer aan de plant. Toenemende instraling leidt dus ook tot een stijging van de vochtproductie van het gewas. De AV-lijn laat dan feitelijk zien of de plant deze schommeling kan ‘bijbenen’. De AV-lijn moet dus ongeveer parallel lopen met de temperatuurlijn.

Naar het overzicht met alle teelttips