Invloed van licht op plantweerbaarheid

Chrysant
Apr
di 26

Een toenemend aantal bedrijven belicht met een hybride belichting. Een combinatie van  SON-T en LED-belichting. De eerste LED-lampen hebben meestal een kleurenspectrum van 5% blauw en 95% rood. Recentelijk is er meer belangstelling voor toevoeging van verrood en/of groen licht aan het spectrum, desgewenst schakelbaar of dimbaar.
In Wageningen is onderzoek gedaan op de invloed van licht op de plantweerbaarheid en strekking en invloed op biologische bestrijders.
Enkele interessante aspecten uit dit onderzoek zijn de effecten van lichtkleur op het gedrag van natuurlijke vijanden. Terwijl planten rood licht efficiënt kunnen gebruiken voor de fotosynthese kunnen mijten en insecten geen licht in het rode en verrode gedeelte van het spectrum waarnemen. Wel hebben insecten en mijten fotoreceptoren voor UV-A en groen licht en kunnen sommige soorten ook blauw licht waarnemen.
In een proef met de sluipwesp Aphidius ervi was de parasitering van bladluizen onder een wit LED-spectrum (gelijke delen rood, groen en blauw) twee keer zo hoog als bij een rood-blauw LED-spectrum (95% rood en 5% blauw). 
Van sluipwespen tegen witte vlieg is bekend dat hun activiteit wordt beïnvloed door lichtintensiteit en waarschijnlijk ook door het LED-spectrum. 
Ook de activiteit van de roofwants Orius laevigatus wordt beïnvloed door het LED-spectrum. In een proef bij chrysant bleek de eileg lager uit te vallen bij hogere percentages rood licht in het LED-spectrum in het vegetatieve groeistadium van de chrysant.

Strekking en weerbaarheid:

In proeven met verschillende golflengtes LED-licht was het effect van met name alleen groen licht op de strekking van tomaat opvallend. Bij lisianthus en chrysant is bekend dat verrood de strekking bevorderd. 
In een reeks proeven is ook gekeken naar de plantweerbaarheid. In diverse proeven met toevoeging van 20% verrood aan een wit LED-spectrum bleek dat de plantweerbaarheid van chrysant tegen Californische trips lager was onder het witte LED-spectrum ten opzichte van LED met een hoger percentage rood licht. Vervolgonderzoek wordt op dit moment op diverse proefstations gedaan. Het is nog te vroeg voor het geven van een uitgebalanceerd lichtrecept. (Bron: Marjolein Kruidhof, Wageningen University en Research 2021).

Naar het overzicht met alle teelttips