Attent zijn op Japanse roest

Chrysant
May
di 25

Op verschillende bedrijven komt op dit moment een aantasting voor van Japanse roest. Vanaf week 18 is er op veel bedrijven gestart met stomen. Hierbij komt extra vocht in de kas. In oudere gewassen kan het vocht condenseren. Een blad nat periode van twee uur is voldoende voor het kiemen van Japanse roest sporen.

Levenswijze Japanse roest:

De primaire infectie van de roest vindt plaats via basidiosporen, die zich via de lucht kunnen verspreiden.
Voor kieming moet het chrysantenblad minimaal twee uur vochtig zijn. Na kieming speelt de vochtigheid en luchtvochtigheid geen rol meer. De schimmel onttrekt het benodigde vocht aan het blad. De schimmeldraden groeien door het blad. Aan de onderkant vormt de schimmel teleutosporen, waarop basidiosporen voor de volgende generatie ontstaan.
De basidiosporen zorgen voor verder verspreiding door de lucht. De teleutosporen, ook wel rustsporen genoemd, blijven aan de onderkant van het blad aanwezig. De teleutosporen zijn te herkennen aan de lichtbruine kleur van de sporenhoopjes. Onder zeer vochtige omstandig-heden (RV>96%) vormen de teleutosporen binnen drie uur basidiosporen. 
De basidiosporen zijn gevoelig voor uitdroging. Bij een RV lager dan 80% kunnen ze vijf minuten overleven. Bij een RV tussen de 80-90% blijven ze ongeveer 60 minuten in leven. 
Teleutosporen kunnen bij lage RV (<50%) tot acht weken overleven. Onder vochtige omstandigheden gaan ze eerder dood (korter dan drieweken).
Dit geldt ook als gewasresten met teleutosporen worden onder gefreesd in droge of vochtige grond.De tijd tussen infectie en zichtbaar worden van de sporenhoopjes is 7-10 dagen. Met deze wetenschap kan bij het ontdekken van de eerste symptomen, de fouten in het klimaat worden teruggezocht.

Naar het overzicht met alle teelttips