Bemesting silicium en borium zorgen voor betere calciumopname

Chrysant
Oct
do 24

Komende weken dient extra aandacht te worden besteed aan de calciumbemesting. Dat betekent dat de komende tijd niet mag worden bemest met ammonium houdende stikstof-meststoffen. Ammonium gaat de opname van calcium tegen. Als het stikstofcijfer hoog genoeg is (>3,5mmol/l) kan een deel van de kalksalpeter worden vervangen door calcium-chloride. De calcium toegediend in deze vorm wordt door de plant makkelijker opgenomen.

Extra aandacht moeten ook worden besteed aan de spoorelementen silicium en borium. Het blijkt dat de calciumopname makkelijker verloopt als er voldoende aanbod is van silicium en borium.

Het streefcijfer voor borium is: 15μmol/l en voor silicium: 0,2 mmol/l. Beide spoorelementen kunnen via de B-bak worden gegeven. Silicium kan ook als gewasbespuiting meegegeven worden.

Beginnen met selectief remstof spuiten.

Aan de gewasstand is te zien dat de herfst is begonnen. Verschillende rassen zoals Baltica en Zembla beginnen ongelijk te staan. Om de gewassen gelijker te houden is het aan te raden vlak voor de eerste volvelds remstofbespuiting, de chrysanten selectief te remmen. Gebruik hiervoor altijd een schone rug ketel. In het verleden zijn de beste takken dood gespoten door resten onkruidbestrijdingsmiddel of algen dodende middelen, die zijn achtergebleven in de rugtank.

De te gebruiken concentratie wisselt per bedrijf. Dit is afhankelijk van hoe nat de chrysanten worden gespoten met de remstof. Controleer het effect van de bespuiting door aan enkele planten elastiekjes te hangen. Het selectief spuiten vereist de nodige concentratie. Langer dan 3-4 uur achter elkaar selectief remmen is niet aan te raden. Op het laatst zie je geen verschil meer tussen de planten onderling. Laat degene die selectief remt ook doorlopen, anders worden er teveel planten selectief geremd. De ervaring is dat de tijd die wordt geïnvesteerd in selectief remmen de best betaalde uren zijn in het najaar-winterseizoen.

Naar het overzicht met alle teelttips