Grondbewerking van invloed op bodemleven

Chrysant
May
di 24

In de biologische land- en tuinbouw wordt de grond zo weinig mogelijk bewerkt om het bodemleven in stand te houden. Het bodemleven bestaat uit een veelheid van schimmels, bacteriën, wormen, aaltjes, mijten, etc. Elke centimeter grond heeft een eigen samenstelling aan bodemleven. Door een grondbewerking zoals frezen wordt het “huis” van al dit bodemleven als het ware door elkaar geschud en ernstig verstoord. Het duurt soms maanden voordat de natuurlijke opbouw weer is hersteld.

Onevenwichtig bodemleven na stomen:

Door het ontsmetten van de grond met stomen wordt al bodemleven vernietigd. Niet alleen schadelijke organismen zoals aaltjes en Fusarium worden gedood, ook positieve schimmels en bacteriën en niet schadelijke roofaaltjes worden opgeruimd.
Door intensieve grondbewerking en jaarlijks stomen van de grond is er in de meeste kasgronden nauwelijks meer sprake van bodemleven. Na het stomen ontwikkelen bepaalde bacteriën en primaire schimmels zich weer snel via sporen uit de lucht of uit het gietwater. De samenstelling van het ontwikkelde bodemleven na stomen en frezen van de grond is echter zeer onevenwichtig. Er is in de meeste kasgronden sprake van bacteriedominantie en een gebrek aan schimmels die in symbiose kunnen leven met plantenwortels. Dit verhoogt de weerstand van planten tegen ziekten.
Als er geen grote problemen zijn met aaltjes of schadelijke schimmels zoals Fusarium of Verticillium is eens per jaar licht stomen voldoende. Met 2 m3 gas/m2 komt de grond tot 15 cm diepte op 40-50oC. Met deze wijze van stomen wordt onkruid opgeruimd en krijgt de plant een extra groeistimulans. Het negatief effect op het bodemleven is te overzien doordat de grond niet te diep wordt gestoomd.

Frezen slecht voor bodemleven:

De keuze van grondbewerking is ook sterk van invloed op het bodemleven. Als het nodig is om storende lagen of vastzittende grond dieper los te maken geniet woelen van de grond de voorkeur. 
Als gespit moet worden is krukasspitten voor het bodemleven beter dan gewoon spitten. Met krukasspitten wordt de grond minder op zijn kop gezet. Voor het bodemleven blijkt het frezen van de grond het meeste nadelig. 
Als een diepere grondbewerking uit oogpunt van structuur en waterdoorlatendheid niet nodig is kan rotoreggen op kopfrezen voldoende zijn. Dit type oppervlakkige grondbewerking verstoort het bodemleven het minste en zorgt ervoor dat de grond zijn capillaire werking behoudt.

Naar het overzicht met alle teelttips