Bloemverbranding voorkomen door beperking maximum raam aan zonkant

Chrysant
Jun
di 22

Veel bedrijven hebben dit jaar gekozen voor een diffuse coating ter voorkoming van bloemverbranding.
Echter tijdens warme zomerse dagen kan toch bloemverbranding optreden doordat de luchtramen aan beide zijden (luw en wind) maximaal open staan.
Aan de zonkant kan door de openstaande luchtramen pleksgewijs ernstige bloemverbranding ontstaan.
De diffuse coating verergert de bloemverbranding die in eerste instantie ontstaat door de directe zonnestraling op het gewas. Eenzelfde ervaring hebben enkele kwekers met diffuus glas. De meeste kwekers trachten deze bloemverbranding te voorkomen door het verduis-teringsscherm boven 600 Watt instraling tot 80% te sluiten.
Het beste is het gebruik van een tweede zonnescherm maar dat is jammer genoeg niet altijd aanwezig.
Bloemverbranding is ook te voorkomen door de raamstand aan de zonzijde te beperken tot bijvoorbeeld 5-10% en de ramen aan de schaduwkant maximaal te laten luchten.
Priva heeft deze mogelijkheid met de instelling I 128.1. Hiermee kan een maximum raam-stand worden ingesteld, stralingsafhankelijk aan de noord of zuidzijde. De regelmogelijk-heden van andere computers op dit gebied zijn op dit moment niet bekend.

Naar het overzicht met alle teelttips