Telen bij lager lichtniveau

Chrysant
Sep
di 20

Door de extreme hoge gasprijs gaan de meeste chrysantenkwekers een onzekere winter tegemoet. Naar schatting blijft 100 ha komende winterperiode leeg. De kwekers die wel doorgaan gaan met telen, belichten met een lager lichtniveau, waarbij zoveel mogelijk alle stroom zelf wordt opgewekt. Op veel bedrijven zal het lichtniveau variëren tussen de 50 en 100 µmol. 
Dit vereist wel een aanpassing van het teeltplan, dunner planten en meer dagen vegetatief. Per saldo zullen hierdoor de komende winter 30-35% minder chrysanten worden geproduceerd. 
Afhankelijk van de streefgewichten komt de plantdichtheid uit op 35-40 planten/m2. Het aantal dagen vegetatief zal maximaal 16-17 dagen bedragen. 
Voor bloei na de Kerst is het geven van twee dagen tussenlicht te overwegen. Het tussenlicht moet worden gegeven tot bloei week 7.

Lagere temperatuur:

Omdat de etmaaltemperatuur op de meeste bedrijven 1oC lager zal worden ingesteld is voor het juiste onderbrekingsschema knoponderzoek een vereiste. 
Ook voor het instellen van de juiste verduisteringstijd is het raadzaam op 14 dagen na begin korte dag knoponderzoek te doen. Week 37-38 is het moment waarop de verduisteringstijd op zijn scherpst staat ingesteld. Voor de meeste rassen ligt de verduisteringstijd omstreeks week 37 tussen de 12 en 12½ uur. 
Daar waar LED-lampen hangen zal de SON-T niet vaak meer branden. Dit is van invloed op de planttemperatuur. De planttemperatuur is onder LED-belichting 1oC
lager dan onder SON-T. 
Bij belichten met SON-T is er vaak sprake van te veel warmte in de kas en wordt de kastem-peratuur bepaald door de hoogte van de ventilatietemperatuur. Met LED-lampen is de stook-temperatuur bepalend voor de kastemperatuur. 
Voor voldoende strekking onder LED moet de dagtemperatuur 1oC hoger worden ingesteld dan de nachttemperatuur. Daar waar verrood licht kan worden gegeven met LED-lampen is in proeven gebleken dat een half uur verrood in het begin van de korte dag het meeste effect heeft op strekking en één of twee dagen bloeivervroeging geeft (niet alle rassen reageren hier hetzelfde op).   

Naar het overzicht met alle teelttips