Wanneer ontstaat tripsschade?

Chrysant
Nov
di 19

Verschillende bedrijven hebben ondanks een lage tripsaantasting toch beschadiging van de bloemlinten. Bij tellingen van maximaal vijf tripsen per plaat per week is dit een frustrerende ervaring. Tijdens een kwekersbijeenkomst bij Koppert rees de vraag wanneer chrysant gevoelig is voor zuigschade door trips?

Nadere bestudering van de knopaanleg en uitgroei laat zien dat sommige rassen al zichtbare lintenbloemen tonen in de hoofbloem na 14 dagen korte dag. Voorbeeld hiervan is Barolo en Memphis. Terwijl de hoofdbloem van Bonita pas vijf weken na begin korte dag zichtbare bloemlinten heeft. De eerste weken is de (hoofd)bloem omsloten door bracteeën (halfblaadjes), waardoor de trips geen zuigschade aan de linten kan veroorzaken. Vooral rode, roze of paarse rassen zijn gevoelig. Binnen deze kleuren zijn er echter grote verschillen in gevoeligheid. Het lijkt er op dat dit mede wordt veroorzaakt door de mate van bescherming door de bracteeën. Het ene ras is al na 14 dagen na korte dag gevoelig voor beschadiging en het andere pas na vijf weken.

Door het moment van opening van de bracteeën te bepalen kan hier rekening mee worden gehouden met de bestrijdingsstrategie.

Zodra een ras de eerste bloemlinten toont kan hier op worden gereageerd met extra uitzetten van roofmijten of extra bespuitingen met aaltjes. Dit is met het oog waarneembaar, een microscoop is niet nodig. Ook kan vanaf dit stadium gedacht worden aan het meespuiten van trip afstotende middelen zoals knoflook.

Naar het overzicht met alle teelttips