Alternatieven voor stomen bij leeglig

Chrysant
Oct
di 18

Diverse bedrijven hebben vanwege de hoge energiekosten besloten één winterronde de kas leeg te laten liggen. 
Soms willen ze de leegligperiode gebruiken om de grond te ontsmetten tegen onkruid, aaltjes of schadelijke schimmels zoals Fusarium en Verticillium. Stomen is vanwege de hoge gasprijs geen optie. Gekeken wordt naar alternatieven zoals: groenbemesters, kalkstikstof of biologische grondontsmetting met Herbie (bodemresetten).

Groenbemesters:

In de boomteelt wordt een leegligperiode gebruikt om Tagetes (Afrikaantjes) te zaaien tegen vrij levende aaltjes. Tagetes werken niet tegen wortelknobbelaaltjes. Op basis van ervaringen uit Colombia wordt op een bedrijf in de leegligperiode bladrammenas en gele mosterdzaad gezaaid. Deze gewassen hebben een werking tegen wortelknobbelaaltjes. 
Door voor de zaadvormig het gewas te versnipperen en onder te frezen wordt de structuur verbeterd en het organische stofgehalte verhoogd. 
Door de werking tegen wortelknobbelaaltjes en de vruchtwisseling ontstaat een groeistimu-lans vergelijkbaar met het stomen van de grond.

Kalkstikstof:

Een aantal jaren geleden is in de chrysantenteelt kalkstikstof gebruikt vóór het planten tegen aaltjes. Kalkstikstof is een langzaam werkende kalk- en stikstofmeststof met een werking tegen slakken, aaltjes en onkruiden. Kalkstikstof bevat 19,8% N en 50% Ca. 
De gebruikte dosering als voorraadbemesting was 5 kg kalkstikstof per 100 m2. Bij de omzetting naar opneembare stikstof komt geen ammoniak vrij. 
Diverse rassen vertoonden ernstige blad randjes in de tweede fase van de teelt door de kalkstikstof. Vooral op plekken waar de kalkstikstof iets dikker was gestrooid. Om deze reden is gestopt met het gebruik van kalkstikstof tegen aaltjes in de chrysantenteelt. 
Bij een leegligperiode van drie maanden is het gebruik van kalkstikstof te overwegen. Door voor het planten royaal te gieten is de kans op schade door de kalkstikstof gering. 
Kalkstikstof dient met de nodige voorzichtigheid te worden toegepast. Het is van belang de veiligheidsaanwijzingen zorgvuldig op te volgen bij het verspreiden van de kalkstikstof.

Bodemresetten:

Het bodemresetten volgens het systeem van Herbie is in de winterperiode geen optie vanwege te geringe instraling van de zon.

Naar het overzicht met alle teelttips