Voedingsopname via bladbemesting

Jun
di 18

Weerbaar telen staat volop in de belangstelling. Verschillende bedrijven doen hiermee de eerste ervaringen op. Het weerbaar telen vereist behoorlijke aanpassingen van de bemesting, grondbewerking en ontsmetten van de grond. 
Met toevoeging van gesteentemeel, kalk, schimmels en bacteriën krijgt het bodemleven een boost. Door een symbiose van schimmels met de wortels van de plant komen extra voedings-stoffen beschikbaar voor de plant. Daarvoor in de plaats ontvangt het bodemleven suikers van de plantenwortels. Door deze samenwerking krijgt de plant meer weerbaarheid tegen ziekten en insecten. Aanvullend krijgt de plant bij weerbaar telen wekelijks bladvoeding door middel van bladbespuitingen met water, aminozuren en mineralen. Dit geldt vooral voor het winter-halfjaar. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het blad van planten zeer geschikt is voor opname van voedingsstoffen.

Drie mechanismen voor opname:

Er zijn drie manieren waarop mineralen en aminozuren door het blad kunnen worden opgenomen. 
De opname vindt plaats door bladharen  (Trichomen). Dit zijn eencellige uitgroeisels van de opperhuid. Positief geladen mineralen en aminozuren kunnen via deze bladharen goed worden opgenomen.
De tweede wijze van opname via het blad is via het waslaagje op het blad (cuticula). De negatief geladen planten kunnen via hun waslaag positief geladen bladmeststoffen naar binnen trekken. 

Een derde manier van voedingsopname via het blad wordt endocytose genoemd. Endocytose betekent opname en afgifte via cellen. Hierbij worden mineralen die op het blad liggen door de opperhuid ingesloten. De ingesloten mineralen worden getransporteerd naar zogenaamde opslagcellen, die de mineralen opnemen en bewaren voor later gebruik.

Geen opname via huidmondjes:

De meeste huidmondjes zitten aan de onderkant van het blad en zijn niet geschikt voor het opnemen van aminozuren en mineralen toegediend via bladbemesting. 
Alvorens over te gaan op bladbemesting is het van belang te zorgen voor een goede opname van voedingselementen via de wortel. Met name het stimuleren van de verdamping ’s nachts via luchtbeweging en overdag tijdens donkere dagen is van belang. Voldoende ventileren aan luwe en windzijde zorgt door meer zuigkracht voor extra verdamping.

Voor- en nadelen:

De voordelen van bladbemesting via de hogedrukspuit zijn:
- snelle opname van voedingstoffen 
- vraagt weinig transport energie van de plant 
- niet mobiele voedingselementen komen op plaatsen die voor de plant moeilijk te bereiken
  zijn (calcium in jonge groeipunten) 

- hoge benutting van voedingselementen 
- geen risico op vastlegging in de bodem     

Nadelen zijn: 
- beperkte opname van voedingselementen 
- alleen toepasbaar in lagere doseringen 
- geen nawerking, herhalingen vereist 
- verhoogd risico op bladschade of verbranding

EC en pH meten:

Bij toepassing van bladbemesting is het van belang de pH en EC van de spuitoplossing te controleren. Streefwaarden: pH: 5,5-6,0 en EC: 1,5-2,0. Daarnaast is menging met gewasbeschermingsmiddelen niet aan te raden. Dit vergroot de kans op spuitschade. 
De eerste ervaringen met bladbemesting laat zien dat het ene ras gevoeliger is voor verbranding dan het andere. Voer daarom eerst proefbespuitingen uit. 
Weerbaar telen staat volop in de belangstelling. Verschillende bedrijven doen hiermee de eerste ervaringen op. Het weerbaar telen vereist behoorlijke aanpassingen van de bemesting, grondbewerking en ontsmetten van de grond.
Met toevoeging van gesteentemeel, kalk, schimmels en bacteriën krijgt het bodemleven een boost. Door een symbiose van schimmels met de wortels van de plant komen extra voedings-stoffen beschikbaar voor de plant. Daarvoor in de plaats ontvangt het bodemleven suikers van de plantenwortels. Door deze samenwerking krijgt de plant meer weerbaarheid tegen ziekten en insecten. Aanvullend krijgt de plant bij weerbaar telen wekelijks bladvoeding door middel van bladbespuitingen met water, aminozuren en mineralen. Dit geldt vooral voor het winter-halfjaar. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het blad van planten zeer geschikt is voor opname van voedingsstoffen.

Drie mechanismen voor opname:

Er zijn drie manieren waarop mineralen en aminozuren door het blad kunnen worden opgenomen. 
De opname vindt plaats door bladharen  (Trichomen). Dit zijn eencellige uitgroeisels van de opperhuid. Positief geladen mineralen en aminozuren kunnen via deze bladharen goed worden opgenomen.
De tweede wijze van opname via het blad is via het waslaagje op het blad (cuticula). De negatief geladen planten kunnen via hun waslaag positief geladen bladmeststoffen naar binnen trekken. 

Een derde manier van voedingsopname via het blad wordt endocytose genoemd. Endocytose betekent opname en afgifte via cellen. Hierbij worden mineralen die op het blad liggen door de opperhuid ingesloten. De ingesloten mineralen worden getransporteerd naar zogenaamde opslagcellen, die de mineralen opnemen en bewaren voor later gebruik.

Geen opname via huidmondjes:

De meeste huidmondjes zitten aan de onderkant van het blad en zijn niet geschikt voor het opnemen van aminozuren en mineralen toegediend via bladbemesting. 
Alvorens over te gaan op bladbemesting is het van belang te zorgen voor een goede opname van voedingselementen via de wortel. Met name het stimuleren van de verdamping ’s nachts via luchtbeweging en overdag tijdens donkere dagen is van belang. Voldoende ventileren aan luwe en windzijde zorgt door meer zuigkracht voor extra verdamping.

Voor- en nadelen:

De voordelen van bladbemesting via de hogedrukspuit zijn: 
- snelle opname van voedingstoffen 
- vraagt weinig transport energie van de plant 
- niet mobiele voedingselementen komen op plaatsen die voor de plant moeilijk te bereiken
  zijn (calcium in jonge groeipunten) 

- hoge benutting van voedingselementen 
- geen risico op vastlegging in de bodem     

Nadelen zijn: 
- beperkte opname van voedingselementen 
- alleen toepasbaar in lagere doseringen 
- geen nawerking, herhalingen vereist 
- verhoogd risico op bladschade of verbranding

EC en pH meten:

Bij toepassing van bladbemesting is het van belang de pH en EC van de spuitoplossing te controleren. Streefwaarden: pH: 5,5-6,0 en EC: 1,5-2,0. Daarnaast is menging met gewasbeschermingsmiddelen niet aan te raden. Dit vergroot de kans op spuitschade. 
De eerste ervaringen met bladbemesting laat zien dat het ene ras gevoeliger is voor verbranding dan het andere. Voer daarom eerst proefbespuitingen uit.

Naar het overzicht met alle teelttips