Zoektocht naar de beste plug

Chrysant
Dec
di 17

Ruim een jaar geleden is op enkele bedrijven gestart met onderzoek naar het bewortelen van chrysanten in pluggen.
In eerste instantie waren de eerste resultaten met chrysanten beworteld in lijmpluggen veelbelovend. Echter de lijmpluggen waren te duur ten opzichte van de traditionele perspot en daardoor geen serieus alternatief.
Bij chrysanten is veel tijd en energie gestoken in het onderzoek naar het bewortelen in pluggen. Eerst is de aandacht uitgegaan naar met grond gevulde pluggen in trays.
Deze pluggen beschadigen teveel na planten met de pluggenplantrobot en geven een te ongelijke start. Ook was het lastig de tray’s met stekken in pluggen gelijkmatig te laten bewortelen. Door enkele aanpassingen in de manier van bewortelen en het gebruik van paperpluggen zijn de eerste proeven momenteel veelbelovend en vergelijkbaar met de resultaten van vorig jaar met de lijmpluggen. De beworteling na uitplanten is spectaculair zonder Pythium bestrijding.
Een oplossing moet nog gezocht worden voor de te compacte groei de eerste weken na het planten. Mogelijk kan het spuiten van Berelex of gebruik van witte bodembedekking de lengtegroei stimuleren.

Naar het overzicht met alle teelttips