Broezen of vernevelen?

Lisianthus
Apr
di 14

Doorgaans wordt aangenomen dat het effect van broezen en vernevelen ongeveer gelijk is. Toch is dit niet altijd het geval.
* Bij vernevelen wordt vocht in de lucht gebracht en dit vocht verdampt geheel. Het gewas blijft dus droog.
* Bij broezen wordt het gewas een klein beetje nat. Dit droogt, als het goed is, wel snel op. Het vocht komt bij het gewas en verbetert het microklimaat rondom de plant.
In volle gewassen is daarom vernevelen beter. Bij jonge gewassen heeft broezen de voorkeur. Of één of twee keer per dag een kleine gietbeurt.

Water verdampen is effectief koelen:

Zowel bij broezen als vernevelen wordt vocht in de kas gebracht. Dit vocht verdampt en dit proces onttrekt warmte aan de kaslucht. Vochtige lucht bevat dus niet alleen voelbare energie (de gemeten temperatuur), maar ook latente energie (de energie die vrijkomt als het vocht in de lucht condenseert). Latente energie is belangrijker dan voelbare energie!
Verdampen van water kost namelijk VEEL energie: 2,5 MJ per kg water! Hoeveel dit is blijkt uit onderstaand voorbeeld:
Bij een instraling van 1000 W/m2 ( maximale instraling in de zomer) komt daarvan 700 W/m2 in de kas, dit komt overeen met ca. 2,5 MJ per m2 per uur. Als je dus elk uur een liter water per m2 zou kunnen verdampen dan zou alle warmte van de zon hiermee worden weggekoeld (ca. 8 liter per etmaal). In de praktijk wordt dit niet gehaald met broezen en vernevelen, maar een hoeveelheid van 2-3 liter per dag kan bij die omstandigheden wel. Waarmee dan ruim een derde van de zonnewarmte al weggekoeld is.
De rest moet verdwijnen via ventilatie en gewasverdamping. Met elke m3 vochtige lucht verdwijnt veel meer energie uit de kas dan met een m3 droge lucht. Daarom kan met een hogere RV in de kas ook effectiever worden geventileerd.

Naar het overzicht met alle teelttips