Tomatenbronsvlekkenvirus

Chrysant
Sep
di 12

Op enkele bedrijven zijn er nog grote problemen met het Tomatenbronsvlekkenvirus. Dit virus wordt door trips overgebracht. Bij aanwezigheid van virusplanten moet gestreefd worden naar een nul-niveau van trips. Dit is alleen via chemische bestrijding mogelijk. De meest effectieve middelen zijn Winner met Gazelle en de combinatie van Vertimec met Movento. Winner kan het beste via pulsfog of LVM worden toegepast. Te gebruiken hoeveelheid 300 gram/ha. Winner wordt geleverd in water oplosbare zakjes van 30 gram. 
Bij een ernstige aantasting van
Tomatenbronsvlekkenvirus is een wijziging in sortiment vaak de enige weg om uit de problemen te komen. 
Minder gevoelige rassen zijn Chic, Fortune, Zembla en Purple Star. Zeer gevoelig zijn Baltica, Anastasia en Pina Colada.

Holle stelen voorkomen.

Bekend is dat chrysanten bij de oogst holle stelen krijgen als er te droog wordt afgeteeld. Dit gebeurt meestal voor het stomen om het stoomresultaat te verbeteren. Wat betreft holle stelen is er verschil in rasgevoeligheid. Holle stelen in de zomer kunnen ook ontstaan door te lage EC in de grond en een scheve verhouding van de voedingscijfers. Vooral een te hoog stikstofcijfer in combinatie met een lage EC kan een te welige groei en holle stelen veroorzaken. Streven is een EC van 1,0-1,2 met een maximaal stikstofcijfer van 2,5 mmol/liter. 
In de winter kunnen sommige rassen holle stelen krijgen door een gebrek aan assimilaten. Dit kan worden veroorzaakt door donker weer en het telen van gevoelige rassen onder een te laag assimilatiebelichtingsniveau. 
Holle stelen kunnen ook ontstaan door calciumgebrek. De calciumopname wordt verbeterd door 25% van de kalksalpeter te vervangen door calciumchloride. Bespuitingen met silicium en hogere boriumcijfers verbeteren de calciumopname.

Naar het overzicht met alle teelttips