Uitval lisianthus blijft zorgelijk

Lisianthus
May
di 12

Op verschillende lisianthusbedrijven zorgen Fusarium en Myrothecium voor teveel uitval. De achterblijvende sporen kunnen in de volgende teelt weer voor nieuwe uitval zorgen. Belangrijk aandachtspunt is het optimaliseren van het stomen. Bij het stomen met lage druk moet de stoomcapaciteit minimaal 0,5 m3/m2 per uur bedragen. Met een lagere capaciteit duurt het te lang voordat de grond voldoende op temperatuur komt. Het beste stoomresultaat is te bereiken met een hogedrukstoomketel.
Bij een ernstige aantasting is het onderspitten van ziek plantmateriaal niet aan te raden. Beter is het aangetaste plantmateriaal te verwijderen.
De vraag is of diep spitten bij veel uitval wel is aan te raden. Beter is om de grond te woelen. Bij een aantasting is elke kweker gefocust om de grond zo diep mogelijk te stomen. Het wel of niet gebruiken van de afzuiginstallatie is meestal geen discussie. Maar bij één afzuigdrain per bed is het wel van belang goed de grondtemperatuur te meten tussen de stoomdrains.
Soms zuigt de afzuiginstallatie te sterk en gaat de stoom te snel naar de stoomdrain.
De beste ervaringen met afzuigstomen zijn er op bedrijven met meer stoomdrains per bed. (twee of drie per bed).

Andere aandachtspunten:

* De eerste vijf weken na planten spuiten met Topsin M en afwisselend met Flint & Switch en Ortiva & Switch of Daconil of Thiram tegen Myrothecium,
* De eerste vijf weken Serenade meespuiten,
* Met de Berelex bespuiting op de tray Mycostop meespuiten,
* Injecteren van gestabiliseerd waterstofperoxide ter voorkoming van nieuwe aantasting
   vanuit gietwater,
* Ontsmetting drainwater met UV, Ozon of verhitting,
* Gewas minder vatbaar maken door in de bemesting niet teveel stikstof mee te geven,
* Zorg voor actief verdampend klimaat met voldoende tegenlucht en kier in het scherm,
* Calcium zorgt voor een harder gewas. Gebruik naast kalksalpeter ook calciumchloride.
   Daarnaast in de A-bak Silicium als spoorelement. Samen met Borium zorgt Silicium voor
   een betere calciumopname.
* Teel niet bij een te lage EC. Streef EC is 1,2 EC. Let erop dat het sulfaatcijfer niet te laag is.
   Streven is 1,5-2,0 mmol SO42-. Hiervoor is het soms noodzakelijk extra zwavelzure kali in
   de B-bak mee te geven, in plaats van kalisalpeter.

Naar het overzicht met alle teelttips