Opnieuw leren telen

Chrysant
Jan
ma 9

Het laatste jaar hebben er grote wijzigingen plaatsgevonden in de teelttechniek zoals  de overgang van SON-T naar full LED met of zonder verrood en luchtontvochtiging met Airmix of slurven met luchtbehandelingskasten. 
Daar is de energiecrisis nog overheen gekomen waardoor met minder assimilatiebelichting en bij lagere temperaturen wordt geteeld. 
Onder deze gewijzigde omstandigheden moet er opnieuw geleerd worden om goede kwaliteit chrysanten te telen. 
Met behulp van het groeimodel chrysanten kan berekend worden hoeveel dagen vegetatief en hoe dik geplant kan worden om het streefgewicht te halen bij een lagere belichtingsniveau.

Vegetatieve en generatieve invloeden:

De nieuwe teelttechnieken hebben tegenstrijdige effecten op de vegetativiteit van de plant. Dit maakt het lastig om de juiste teeltstrategie te bepalen.

Vegetatieve invloeden zijn:
-           telen onder full LED zonder verrood 
-           telen bij 1,5-2oC lagere etmaaltemperaturen
-           extra dagen vegetatief en dunner planten

Generatieve invloeden zijn:

-           ontvochtiging met hoge capaciteit 10 m3/m2/uur
-           toevoeging van verrood aan het LED spectrum
-           ’s nachts veel luchtbeweging met horizontale ventilatoren

Gezien de bloeivertraging op verschillende bedrijven lijkt het erop dat de vegetatieve acties het meeste effect hebben. Het veiliger instellen van de verduisteringstijd is hierop het beste antwoord. 
Doordat meerdere omstandigheden zijn gewijzigd is een goede teeltregistratie van belang. Bijvoorbeeld door na 14 dagen korte dag de gewaslengte te bepalen, aantal blaadjes te tellen, knopstadium te onderzoeken en het takgewicht te wegen. Deze gegevens kunnen een hulpmiddel zijn voor volgend seizoen.

Naar het overzicht met alle teelttips