Bestrijding valse meeldauw en Pythium

Lisianthus
Oct
do 8

Regelmatig komen in lisianthus aantastingen voor van valse meeldauw. Meestal komt deze schimmel mee met het plantmateriaal. Doordat de omstandigheden bij de teelt ongunstig zijn voor deze schimmel vindt niet snel uitbreiding plaats. Bij een aantasting kan gespoten worden met Ridomil Gold of Ranman Top of Proplant of het middel met dezelfde werkzame stof Rival.
De komende tijd neemt de natuurlijke instraling af en moet voorzichtiger worden gegoten. Bij te natte grond kan wortelafsterving plaats vinden door Pythium of Chalara (Thielaviopsis). Op gronden die hiervoor gevoelig zijn kan preventief vlak na het planten worden ingeregend met Ranman Top (0,5 ml/m2). Ranman Top werkt zeer wortelstimulerend. Op de meeste gronden is voldoende klei-humus aanwezig en is het niet nodig om een hechter als Grounded mee te regenen.

Bemesting silicium en borium zorgen voor betere calciumopname.

Komende weken dient extra aandacht te worden besteed aan de calciumbemesting. Dat betekent dat de komende tijd niet mag worden bemest met ammoniumhoudende stikstof-meststoffen. Ammonium gaat de opname van calcium tegen. Als het stikstofcijfer hoog genoeg is (>3,5mmol/l) kan een deel van de kalksalpeter worden vervangen door calcium-chloride. De calcium toegediend in deze vorm wordt door de plant makkelijker opgenomen.
Extra aandacht moeten ook worden besteed aan de spoorelementen silicium en borium. Het blijkt dat de calciumopname makkelijker verloopt als er voldoende aanbod is van silicium en borium.
Het streefcijfer voor borium is: 15μmol/l en voor silicium: 0,2 mmol/l. Beide spoorelementen kunnen via de B-bak worden gegeven. Silicium kan ook als gewasbespuiting meegegeven worden.

Naar het overzicht met alle teelttips