Wel of niet doorgaan met biologie

Chrysant
Oct
di 6

In oktober valt meestal de beslissing. Een ronde chemisch om vervolgens “schoon” in de loop van februari weer te beginnen met het uitzetten van biologische bestrijders. Een minderheid kiest voor doorgaan met het uitzetten van roofmijten tegen spint en trips en Dacnusa tegen mineer. 
De chemische keuze is lastig omdat in de winterronde vaak spint de kop op steekt. Daarnaast is het moeilijk om met de middelenkeuze binnen de wetgeving te blijven met een beperking van het aantal bespuitingen per middel.
De keuze is vaak afhankelijk van de tripstellingen per plaat per week. Bij tellingen boven de 25 is de keuze snel gemaakt. Een ronde chemische bestrijding moet dan de tripsdruk omlaag brengen.
De bedrijven die doorgaan met biologie uitzetten laten zich minder leiden door hoge tellingen. Zij vertrouwen erop dat de roofmijten in de loop van de teelt hun werk doen. Met als resultaat een schoon product zonder tripsschade en zonder spint.
In combinatie met biologische bestrijding zijn er momenteel veel middelen beschikbaar die veilig ter correctie inzetbaar zijn. Dit zijn onder meer de tripsmiddelen: NeemAzal, Azatin, Botanigard, Nocturn, Teppeki, Flipper, Requiem Prime, Sivanto Prime, Mainspring en Closer. Verschillende van de middelen hebben een nevenwerking tegen luis of wants. Op basis van deze lijst is een derde optie mogelijk namelijk doorgaan met het uitzetten van roofmijten tegen spint en spuiten met veilige middelen tegen trips.

Naar het overzicht met alle teelttips