Afbraak compost verschillend

Lisianthus
Apr
di 6

Verschillende kwekers overwegen om dit jaar weer compost of gecomposteerde boomschors in te rijden ter verbetering van de structuur van de grond. In tabel 2 is een klein overzicht gegeven van diverse soorten gebruikte compost in de zomerbloementeelt met enkele eigenschappen.

Tabel 2: Diverse soorten compost.

 

GFT

Tuinbouw compost

Gecomposteerde boomschors

EC

3 – 5

1 – 1,5

< 1

Afbraak per jaar

30–50%

25%

10–20%

Prijsindicatie

€ 6,00/m3

€ 11,00/m3

€ 20,00/m3

GFT is vaak aantrekkelijk vanwege de relatief lage prijs. Een nadeel is de hoge EC waardoor bij inbreng van meer dan 3 m3/100 m2 de bemestingscijfers in de grond flink uit evenwicht kunnen raken. 
Ook is de samenstelling van GFT meestal niet precies bekend. De verschillende leveranciers gebruiken diverse bronnen voor het composteringsproces zoals bermgras, stalmest, groente- en tuinafval. Het gebruik van GFT is niet aan te raden. Bovendien is de afbraak in de grond snel. Compost met relatief veel houtige deeltjes zoals tuinbouwcompost breekt trager af. 
Gecomposteerde boomschors blijft het langste in de grond aanwezig.

Naar het overzicht met alle teelttips