CO2 doseren in zomerbloemen

Mar
ma 6

Op de meeste groente- en bloemenkwekerijen is er geen discussie of er wel of niet CO2 nodig is voor de groei van de gewassen. Hoogstens is er discussie over het na te streven niveau en tijdstip van doseren. In chrysant bijvoorbeeld is het standaard om 150-200 kg CO2 te doseren per uur per ha. In de tabel is de relatie te zien tussen CO2 en groei (assimilatie) van de plant onder gemiddelde voorjaarsomstandigheden in de kas. Als de groei bij de buitenwaarde concentratie van 400 dpm op 100% wordt gesteld, is te zien wat het effect is op de groei van lagere en hogere concentraties.

Bij niet doseren overdag zakt de concentratie ver onder de buitenwaarde door het steil verloop van de groeicurve. Ten opzichte van de buitenwaarde neemt de groei af met wel 15%. Omgekeerd neemt de groei toe met 15-20% als een concentratie van 800-1.000 dpm kan worden gerealiseerd. Dit is niet haalbaar bij geopende luchtramen. Maar door 150-200 kg/uur/ha te doseren kan met geopende luchtramen een concentratie van 500 dpm worden gehaald. Ten opzichte van niet doseren neemt de groei toe met ongeveer 20%.

Niet in alle zomerbloemen is CO2 nodig. Voor enkele gewassen is CO2 doseren niet nodig omdat de extra groei te zware gewassen geeft of doorwas veroorzaakt.

• Bij Celosia bijvoorbeeld wordt niet gedoseerd omdat het gewas anders te vegetatief blijft en te zwaar wordt. Dit leidt ook tot meer uitval door te ongelijke groei.

• Ook bij snijgroen Asparagus veroorzaakt teveel CO2 doorwas.

• Bij Matricaria kan CO2 in het voorjaar een te vegetatief gewas veroorzaken met vertraging en doorwas tot gevolg.

• De meeste zomerbloemen zoals lisianthus, Trachelium, violier, Campanula, leeuwenbekken, Ranonkels, Carthamus en Limonium reageren positief op het doseren van CO2.

Naar het overzicht met alle teelttips