Datagedreven teelt

Chrysant
Jan
ma 3

De drie plantbalansen, energiebalans, waterbalans en assimilatenbalans zijn bij de meeste kwekers die Het Nieuwe Telen volgen wel bekend. Echter hier in de praktijk mee werken blijkt voor velen nog een stap te ver. Het investeren in benodigde meetapparatuur zoals:

            - infraroodplanttemperatuurmeter
            - uitstralingsmeter
            - extra meetbox boven het scherm
            - PAR meters                                                         

blijft op veel bedrijven achterwege.

Het idee bestaat kennelijk dat dergelijke meetapparatuur pas aan de orde komt als daadwerkelijk wordt geïnvesteerd in ontvochtigingsapparatuur of LED belichting.
In chrysanten is het gebruik van het groeimodel inmiddels ingeburgerd. De basis van een groeimodel is de registratie van het versgewicht per m2. Aan de hand van natuurlijke instraling en  de belichtingsstrategie kan per week de lichtbenuttingsefficiëntie (LBE) in grammen droge stof per MJ groeilicht worden berekend.
Met het groeimodel kan een voorspelling worden gemaakt van de productie aan versgewicht per m2, afhankelijk van natuurlijk licht en toegediend assimilatielicht. Het percentage PAR licht varieert per jaargetijde. In het groeimodel wordt gerekend met de percentages vermeld in tabel 1 (PAR lichtmeting per maand).

Tabel 1: lichtmeting buiten en bruikbaar licht voor de plant (PAR)

Percentage groeilicht (PAR) per maand natuurlijk licht

 

In mei, juni, juli en augustus gemiddeld 10% minder groeilicht door verduisteren 13 uur per etmaal

januari

februari

maart

april

mei

juni

41,5

43,8

46,0

46,9

47,3

47,7

juli

augustus

september

oktober

november

december

47,7

47,2

46,5

44,9

43,0

38,8

         

De assimilatielampen geven ook een verschillende hoeveelheid PAR licht. Het percentage PAR licht in een 1.000 Watt SON-T lamp bedraagt 38%. Terwijl een LED lamp met 5% blauw en 95% roodlicht 65% PAR licht geeft (zie tabel 2: energiestromen assimilatielampen).

Tabel 2: Energiestromen assimilatielampen:

Assimilatielampen:

% PAR licht

Energie efficiency (μmol/J)

1.000 Watt

38%

1,9

600 Watt

30%

1,35

LED 5% blauw, 95% rood

65%

3,6

De LBE (lichtbenuttingsefficiënte) is ook afhankelijk van gemiddelde etmaaltemperatuur en de hoeveelheid beschikbare CO2. Op de meeste chrysantenbedrijven bedraagt dit 150 kg CO2/uur per ha.
Met het groeimodel kan ook een terugkoppeling worden gemaakt. Bij tegenvallende productie kan met het groeimodel een analyse worden gemaakt wat de mogelijke oorzaak hiervan kan zijn.
In beide gevallen, Het Nieuwe Telen én het telen met een groeimodel is registratie van benodigde data een vereiste. Hiervoor is soms uitbreiding van meetapparatuur noodzakelijk

Naar het overzicht met alle teelttips