Lisianthus belichten in de zomerperiode

Lisianthus
Jun
di 1

In de lisianthusteelt is het de gewoonte om ook in de zomer flink te belichten. Maar belichten kost geld en in de zomer kan het, in de jonge gewasstadia, soms best wat minder.
Om te berekenen hoeveel licht nodig is om een kwalitatief gewas te telen is gekeken naar plantweek 11, bloei begin mei. Doorgaans is de kwaliteit in die periode prima en de teeltduur vlot. De berekening gaat uit van een belichtingsniveau van 375 micromol/s/m2.

Gerealiseerd lichtniveau voor plantweek 11:

 

NATUURLIJK LICHT

BELICHTING 375 micromol SON-T

TOTAAL

WEEK

J/cm2 per week

MOL PAR per dag

Uur/dag

% lampen aan

MOL PAR/dag

MOL PAR/dag

11

6512

14

16

33

7

21

12

7864

17

18

67

16

33

13

8297

18

18

100

24

42

14

9974

21

20

100

27

48

15

10718

23

22

100

30

53

16

12767

27

22

100

30

57

17

12100

26

22

100

30

57

18

12549

27

22

100

30

57

Deze gegevens worden dan vergeleken met die van bijvoorbeeld plantweek 21:

PLANTWEEK 21

NATUURLIJK LICHT (mol/dag)

BELICHTING

TOTAAL

PLANTWEEK 11

21

31

6

37

21

22

28

6

34

33

23

30

14

44

42

24

30

24

54

48

25

30

27

57

53

26

31

30

61

57

27

33

30

63

57

28

27

30

57

57

Als de totale hoeveelheid licht per week vergeleken wordt met de lichtbehoefte uit plantweek 11 is te zien wanneer er teveel of te weinig licht is. In de tabel hierboven (plantweek 21) is goed te zien dat vooral in de eerste teeltweek alleen al de hoeveelheid natuurlijk licht  veel hoger is dan wat nodig is voor een goede groei. Bij normaal weer kan dus in de periode van week 15 tot 34 in de eerste weken zuinig belicht worden en stroomkosten uitgespaard worden. De afschakelgrens mag dan laag zijn, rond de 350 W/m2. Dit is belangrijk om te voorkomen dat het gewas al te snel generatief wordt. Ook in de tweede helft van de teelt is het geen probleem om de lampen bij mooi weer af te schakelen, de grens daarvoor moet dan wel hoger liggen dan in de eerste teeltweken.

Als we wat later in de zomer eenzelfde vergelijking maken wordt het beeld anders:

PLANTWEEK 31

NATUURLIJK LICHT (mol/dag)

BELICHTING

TOTAAL

PLANTWEEK 11

31

27

6

33

21

32

25

6

31

33

33

24

14

38

42

34

22

24

46

48

35

21

27

48

53

36

19

30

49

57

37

17

30

47

57

38

16

33

49

57

In de tweede helft van de zomer is het belangrijk om goed rekening te houden met de afname van het natuurlijke licht. In de eerste teeltweken is er ruim voldoende licht en kan het licht nog geregeld afgeschakeld worden, terwijl in de tweede helft van de teelt juist volop belicht moet worden. Vanaf ca. begin oktober mag het licht in de laatste teeltweken niet meer afgeschakeld worden.

Naar het overzicht met alle teelttips