Bemesting van invloed op Fusarium

Lisianthus
Mar
di 1

Fusarium blijft een ernstige bedreiging voor de teelt van lisianthus. Bij een aantasting blijft het vaak zoeken naar de oorzaak. 
De schimmel gedijt het beste bij een hoge RV en 28oC. Precies de omstandigheden die ook goed zijn voor de groei van lisianthus. Meestal is de eerste aantasting van Fusarium zichtbaar vier-vijf weken na het planten. In vakken met een beginnende aantasting is te overwegen om niet dagelijks te gieten maar om de dag. Wel met de dubbele hoeveelheid liters zodat op weekbasis dezelfde hoeveelheid water wordt gegeven. Hiermee wordt het gewas 50% van de tijd minder nat, wat ongunstig is voor de Fusariumontwikkeling. 
Fusarium ontwikkelt zich het beste op grond met een pH lager dan 6,5. De schimmel ontwikkelt zich makkelijker op grond met een hoge voorraad van fosfaat en magnesium. Op basis van deze kennis is het raadzaam de mestoplossing niet teveel aan te zuren. Streven is een mestoplossing met een pH tussen de 6,0-6,5 de kas in te sturen. De voorkeur gaat uit naar aan te zuren met salpeterzuur in plaats van fosforzuur. 
Bij de stikstofbemesting is het aan te raden om geen ammoniumhoudende meststoffen te gebruiken. Ammoniumhoudende meststoffen bevorderen de groei van Fusarium. 
Op de meeste gronden is de voorraad magnesium hoog genoeg. Als voorraadbemesting is het goed om iedere teelt 20 kg gipskalk (structuurkalk) per 100 m2 te geven. Dit verhoogt het Ca-gehalte in de grond en het sulfaatgehalte. Ter voorkoming van te hoge sulfaatcijfers is het beter magnesium in de vorm van magnitral bij te mesten in plaats van bitterzout. Gipskalk verhoogt de pH van de grond niet. Magnesiumhoudende kalkmeststoffen verhogen de pH wel maar zijn slechter voor de structuur van de grond en vergroten de gevoeligheid voor Fusarium.

Naar het overzicht met alle teelttips