Teelttip chrysant    

 

LED in chrysanten.

Er is toenemende belangstelling voor LED verlichting in chrysanten. Inmiddels is er een tweede chrysanten bedrijven die heeft gekozen voor een hybride belichting, LED verlichting in combinatie met de bestaande SON-T assimilatielampen.
Het elektrische rendement van LED lampen neemt nog steeds toe. Tot voor kort was bekend dat met LED lampen een rendement is te behalen van 2,7 μ mol per J. Nu wordt al gesproken over 4,1 μ mol per J. Het rendement van LED lampen neemt toe naarmate de temperatuur van de LED’s hoger wordt. Dit kan echter ten koste gaan van de levensduur. Gezien de hoge investering die ongeveer drie tot vier keer zo hoog is als voor gewone assimilatiebelichting blijven de meeste kwekers nog huiverig om te investeren in LED lampen.

 

Stuurlicht met LED:

Enkele jaren geleden zin proeven gedaan met 12 W LED lampen (1 per 10 m2) bij pluischrysanten. Door de juiste rood-verrood verhouding in deze LED lampen bloeiden de pluischrysanten twee dagen eerder en waren meer gerekt.
Momenteel worden bij enkele bewortelingsbedrijven proeven genomen met LED lampen waarmee meer blauw licht wordt gegeven om te kijken of de chrysanten hierdoor compacter blijven groeien.
Voor het sturen van de lengtegroei en voor bloeivervroeging is een laag lichtniveau nodig. Een lichtniveau van 5μ mol is al voldoende om de groei te sturen.


Teelttip lisianthus    

  

Na de vorstperiode ineens brandkoppen in lisianthus.

Afgelopen maand heeft het een aantal nachten flink gevroren, enkele nachten zelfs -9 of -10oC. Kort daarna bleek op veel bedrijven een aantal vakken flink in de brandkoppen gelopen. In eerste instantie lijkt de oorzaak de RV in de kas. Immers: als het kasdek door de vorst erg koud is geworden condenseert er veel vocht tegen het kasdek. Op zich klopt dat, maar in de grafieken van een aantal telers is te zien dat de RV niet veel lager was dan in nachten met temperaturen rond het vriespunt. Dat geeft aan dat weliswaar de vochtafvoer hoog lag, maar dat het gewas dit gemakkelijk kon aanvullen door te verdampen. Dit is nog beter te zien als ook de lijn van AV (absoluut vocht in grammen per m3 lucht) in de grafiek gezet wordt. Deze volgt doorgaans de temperatuurlijn. Bij constante temperatuur is de AV-lijn dus ongeveer vlak. Bij de meeste telers was dit zo. Dus het aantal grammen vocht dat via het kasdek werd afgevoerd, werd door het gewas aangevoerd. Er was dus geen sprake van vochtstress als oorzaak voor de brandkoppen.
Wat veroorzaakte dan wel die verdroogde blaadjes helemaal bovenin het gewas? De oorzaak hiervan is de uitstraling. Planten verliezen via uitstraling warmte aan hun omgeving. Kijkend naar boven is het eerste wat de plant ‘ziet’ het schermdoek. Het temperatuurverschil tussen de plantkop en het schermdoek bepaalt de uitstraling, het energieverlies. Als vuistregel: het energieverlies in W/m2 is 5 x het temperatuurverschil tussen plant en schermdoek.
Bij 2oC buiten, bewolkt weer met een windsnelheid van 3 m/s is de temperatuur van het schermdoek 19,6oC. De plantkop is 25,2oC. De uitstraling is dus 28 W/m2.
Bij -10oC en 6 m/s en onbewolkt weer is de temperatuur van het doek 16,9oC, de plant is 25,3oC, de uitstraling is dan 42 W/m2.
Het verschil is 14 W/m2. Dit lijkt weinig. Echter, dit verschil is ongeveer even groot als het verschil tussen het effect van een bovenbuis van 40oC en één van 80oC, bij 1 57-er per 3,2 m kap!
Kortom: de uitstraling heeft hier een grote rol gespeeld bij het ontstaan van de brandkoppen /verbrande blaadjes bovenin het gewas. De kop van de plant is flink afgekoeld, daardoor is de verdamping in het groeipunt tijdelijk erg laag geweest. Er kon op die momenten geen Calcium worden opgenomen uit de grond en dit calciumgebrek leidt tot zwakke celwanden.