Elke maand geven we een nieuwsbrief uit voor chrysantentelers én een voor zomerbloementelers (deze is ook bestemd voor jaarrondtelers van diverse ‘kleinere’ gewassen zoals lisianthus).

Deze nieuwsbrieven bevatten de laatste nieuwtjes op teeltgebied, vaak adviezen over klimaatinstellingen, nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, etc.

Voor onze klanten met teeltbegeleidingscontract is de nieuwsbrief gratis. Anderen kunnen zich hierop abonneren, u kunt zich hiervoor aanmelden via contact.