DSC01790Milieurapportage Besluit glastuinbouw
(sinds 1 januari 2013 het Activiteitenbesluit)

Volgens het Besluit Glastuinbouw moeten glastuinbouwbedrijven elk jaar voor 1 mei een milieurapportage indienen. Substraattelers rapporteren lozings- en emissiegegevens voor stikstof en fosfor. Grondtelers rapporteren ook het verbruik van stikstof en fosfor. De rapportage laat verder zien welke gewassen zijn geteeld, de teeltperiode en het teeltoppervlak.

Tuinders kunnen sinds 1 januari 2013 voor hun eigen bedrijf een rapportage invoeren op de website. De milieurapportage kan ook via een geaccepteerde deskundige worden ingediend.Wij zijn een geaccepteerde deskundige en kunnen de milieurapportage voor u verzorgen.