DSC01795
Op het gebied van economische adviezen kunt u voor verschillende zaken bij ons terecht:


Investeringsplan


Wanneer u voor een belangrijke beslissing staat voor uw bedrijf (uitbreiding, verplaatsing, bedrijfsovername, nieuwbouw, aanleg belichting, etc.) is van groot belang dat u een goed onderbouwd economisch plan maakt.
Dirk Jan Binnendijk Tuinbouwadviezen heeft ruime ervaring met het maken van dit soort begrotingen. Dat kan variëren van een beknopt investeringsoverzicht tot een uitgebreid economisch plan met alternatieven, taxatie en risicoanalyse.

Schadetaxaties

In geval van schade (storm, overstroming, fouten bij de bouw of aanleg van technische installaties) is gewasschade vaak een punt van discussie. Wij hebben ruime ervaring met het begroten van gewasschade én gevolgschade. Meestal doen we dit in opdracht van de teler, een enkele keer ook voor de verzekeraar.
 
Kostprijsbegroting per tak per periode

Steeds vaker worden er grote aantallen takken op voorhand verkocht. Om goed te kunnen onderhandelen over de prijs is erg belangrijk dat de kostprijs van een tak bekend is. Deze varieert per periode. Wij maken voor u een begroting van de kostprijs per tak per periode, hierbij worden ook de vaste kosten en arbeid volledig meegenomen.
Ook in FlexPlan zit een module waarmee de kostprijs per tak berekend kan worden, op basis van de planning.

DSC02291