Agrarisch Cursuscentrum Leiderdorp
Al ruim twintig jaar organiseert Dirk Jan Binnendijk Tuinbouwadviezen cursussen voor ondernemers en medewerkers in de bloemisterijsector.
Vanaf 2007 worden de cursussen gegeven onder de naam ‘Agrarisch Cursuscentrum Leiderdorp’.

 
Voor 2018 staat gepland:
 
1.Teeltcursus lisianthus

Niveau: MBO/HBO
Tijdens deze cursus komen alle onderwerpen aan bod die van belang zijn voor een geslaagde Lisianthusteelt. Centraal staan de groeifactoren: temperatuur, licht, water en CO2. Naast belangrijke achtergrondinformatie wordt uitgebreid ingegaan op de optimale klimaatsinstellingen, de methode van belichten, de watergift en de CO2-dosering. Daarnaast komen planning, bedrijfsopzet en gewasbescherming aan de orde.

Cursusdata: najaar 2018
Docenten: A. Bosma en D.J. Binnendijk
 
2. Bodemkunde en bemesting

Niveau: MBO/HBO
Vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bodem en bemesting is de cursus in een nieuw jasje gestoken. Nieuwe onderwerpen in de cursus zijn: gebruik van polyfosfaten, bodem- en voedselweb, alternatieve bemestingsanalyses zoals Spurwaymethode, adviesbasis sporenelementen. Daarnaast komen de vaste onderdelen aan de orde zoals:

    Monster lezen, EC, pH, hoofd- en sporenelementen
    Gebreks- en overmaatsverschijnselen
    A en B-bak advies zelf aanpassen
    Grondbewerking, grondsoorten, organische stof
    Bodemleven, structuurverbetering, C/N-quotiënt
    Opname van voedingsstoffen via de wortel, osmose, turgor

Cursusdata: najaar 2018
Docenten: A.Bosma en D.J. Binnendijk
 
3. Chrysantenteelt

Niveau: MBO/HBO
Tijdens deze cursus komen alle onderwerpen aan bod die van belang zijn voor een geslaagde chrysantenteelt. Centraal staat de groei van de plant. Er wordt uitgebreid ingegaan op de optimale klimaatsinstellingen, de methode van belichten, de watergift en de CO2-dosering. Energiebeheer en gewasbescherming worden besproken. Daarnaast komen planning, bedrijfsopzet en gewasbescherming aan de orde.

Cursusdata: najaar 2018
Docenten: A. Bosma en D.J. Binnendijk
 
4. Plantenfysiologie en klimaatregeling

Niveau: MBO/HBO
Doel van de cursus is het vergroten van de kennis over plantenfysiologie en klimaatregeling en het toepassen hiervan bij het instellen van de computer. In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan: vocht in de kas, verdamping, dampdruk, licht, temperatuur en achtergronden van de CO2-adviezen. Uiteraard veel aandacht voor de nieuwere manieren om het klimaat te beïnvloeden, zoals vernevelen en bevochtingen, geforceerd ventileren en regelen m.b.t. de planttemperatuur.

Cursusdata: najaar 2018
Docenten: A. Bosma en D.J. Binnendijk
 

DSC01742-2


 
Algemene informatie:
 
Lokatie:
Alle cursussen worden gegeven in Leiderdorp. Aanvang is steeds 19.30 uur.
In overleg is het ook mogelijk om de cursus op deelnemende bedrijven te geven.
 
Kosten:
De kosten van de cursus 2 (3 cursusavonden) bedragen € 450,00 per persoon. De kosten van de cursussen 1 en 3 (4 cursusavonden) bedragen         € 600,00 per persoon. En de kosten van de cursus 4 (5 cursusavonden) bedragen € 750,00 per persoon.
 
Klanten met een teeltbegeleidingscontract krijgen € 50,00 korting.
 
Aanmelding:
U kunt zich aanmelden via contact of per telefoon (071-541 65 64).